LLYWIO

Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf Staff
Pennaeth Mr Alun Davies  

Dirprwy Bennaeth Dr Rhodri Thomas.

Pennaeth Cynorthwyol
Miss Meleri Jones
Mrs Beca Newis
Mr. Denis Pugh
Mr. Dyfrig Rees
Mrs Megan Rumming
Mr. Owain Sion Williams
Staff Gweinyddol
Mr Gareth Jones (Rheolwr Busnes)
Mrs Debbie Price
Mrs Karen Hughes
Ms Catrin Bevan
Ms Siw Miller

Cyd-lynydd - Llythrennedd
Mrs Meleri Light
Miss Gwenno Rowlands

 
Arweinwyr Cynnydd
Blynyddoedd 12 + 13 - Mr Hefin Griffiths
Dirprwy - Blynyddoedd 12 + 13 - Miss Aimee Clement-Jones
Blwyddyn 11 - 
Mrs Siwan Lee
Blwyddyn 10 - Mrs Bethan Davies
Blwyddyn 9 - Mrs Deborah Foulkes
Blwyddyn 8 - Mr Andrew Walpole
Blwyddyn 7 - Miss Ffion Roberts

Arweinydd Cynnydd Cynorthwyol
CA5 - Miss Luned Vaughan
CA4 - 
CA3 - Miss Bethan Walkling

Swyddog Presenoldeb
Mr. Emyr Jones

Cyd-lynydd Rhifedd
Miss Sioned Lake


 
Athrawon Pwnc.
Y Gymraeg
Mr Owain Sion Williams
Mrs Meleri Light
Mr Hefin Griffiths
Mrs Bethan Davies
Miss Ffion Williams
Miss Gwenno Rowlands
Mr Tegid Richards
Mrs Alison Manley
Miss Meleri Jones
Miss Ana Cantero Sims
Mathemateg
Miss Eleri Marks
Mr Dewi Williams
Miss Luned Vaughan
Miss Sioned Lake
Miss Aimee Clement Jones
Mr Gareth Jones
Mr Denis Pugh
Miss Eleri Davies
Miss Sian Williams
Mr Gareth Roberts

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
Mr Dafydd Owens
Mr Matthew Mathias

Ffrangeg
Miss Sian O'Regan
Mr Curon Evans
Mrs Catrin Morgan

Hanes a Gwleidyddiaeth

Mrs Elin Haf Evans
Mr Andrew Walpole
Mrs Meleri Davies
Miss Nia Davies
Miss Rhiannon Kemp

Dylunio a Thechnoleg
Mr Haydn Pritchard
Mr Meirion Powell
Mrs Gwen Morgan
Mrs Siwan Hill
Mrs Nia Evans
Miss Catrin Llewellyn

Addysg Grefyddol
Mr Ian Roberts
Mrs Michelle Pugh
Miss Ffion Roberts
Miss Jemma Treharne

Miss Rhiannon Kemp
Mrs Alexis Houldey

Drama ac Astudiaethau Cyfryngau
Mrs Elen Morris
Miss Bethan Walkling

Mrs Alexis Houldey

Economeg
Mrs Llinos Patchell
Mr Gareth Jones
Cymdeithaseg
Mrs Beca Newis

Astudiaethau Busnes

Mr Gareth Jones

Mrs Kathryn LLewellyn
Saesneg
Mrs Megan Rumming
Miss Ceri Price
Mrs Branwen Abbott
Mrs Sarah Griffiths
Miss Nia Davies

Miss Ana Cantero Sims
Mrs Alison Manley
Miss Joanne Parry

Y Gyfadran Wyddoniaeth: Cemeg
Mr Marc Davies
Mrs Delyth Davies
Dr Rhodri Thomas
Mrs Lusa Glyn

Y Gyfadran Wyddoniaeth: Ffiseg
Mrs Nia Owen
Mr Sion Williams
Dr Aled Arch Williams

Y Gyfadran Wyddoniaeth: Bioleg
Mr Dyfrig Rees
Dr Sian Powell
Mrs Siwan Lee
Miss Mari Evans
Dr Anna Henderson

Almaeneg
Mr Curon Evans
Mrs Deborah Fawkes-Williams
Miss Ffion Roberts

Daearyddiaeth
Mrs Rachel Norton
Mr Ioan Evans
Mr Eirlys Wyn Davies
Mr Gareth Norton
Mr. Llywarch ap Myrddin

Celf a Dylunio

Miss Rhianedd Davies
Mrs Dwynwen Davies
Miss Catrin Llewellyn


Cerddoriaeth
Mrs Delyth Medi Lloyd
Mr Haydn Morgans
Mr Gareth Roberts

Addysg Gorfforol: Bechgyn
Mr Rhydian Garner
Mr. Joel Richards


Addysg Gorfforol: Merched
Miss Sian Harries
Miss Gwennan Harries

Seicoleg
Miss Jemma Treharne
Miss Eleri Davies

BAC
Mrs Michelle Pugh
Mrs Meleri Davies 
Cyrsiau Galwedigaethol.
14 -19 Cydlynydd
Mr Gareth Norton

Twristiaeth 
Mr Gareth Norton

Chwaraeon BTEC 
Mr Gareth Norton
Mr Rhydian Garner

Mr LLywarch ap Myrddin
 
 
Staff cymorth ychwanegol.
Adran Cynnal Dysgu a’rGanolfan Arbenigol
Mrs Marjorie Thomas
Mrs Claire Wilson
Mrs Mari Jones

Cydlynydd Dislecsia
Mrs Marjorie Thomas

Nyrs yr ysgol
Mrs Fiona Vaidya

Swyddog Datblygu Rygbi
Llywarch ap Myrddin

Swyddog Gyrfa Cymru
Mr Aled Roberts

Cydlynydd Profiad Gwaith a Gyrfaoedd
Mrs Gwen Morgan


 
Cynorthwywyr Dysgu (Y Ganolfan)
Miss Sophia Mico (Team Leader)
Mrs Leanne Owen
Mr David Thomas
Mrs Lisa Marshall
Mrs Fiona Evans
Mr Elis P. Jones
Mr Hefin Karadog
Mr Lloyd Owen

Miss Michaela Crocker
Miss Caitlin Turner
Mr. Huw Rees
Ms Eleri David
Ms Sarah Jonesz
Miss Courtney Rees
Mr Gwion James
Mr Huw Pritchard
Mr. Llion Higham
Technegwyr
Mrs Wendy O'Reilly
Mr Alexander Jones
Mrs Clare Wakefield
Mr Charles Pearcy


Gofalwyr
Mr Kevin Bennett
Mr Alun Mitchell
Athrawon Peripatetig
Ffliwt/Clarinet/Sacsoffon - Ms Carolyne Hunter
Pres - Mr Charles Maynard
Canu - Mrs Rhian Owen
Cello - Mrs Lloyd
Telyn/Ffidil - Mrs Sian Wynn
Gitar - Mr Daniel Wood

Drymiau - Mr Rhys Mathews